De Nederlandse website over muien. The Dutch website about RIPS.

De missie

De missie van deze website is het voorlichting geven over de gevaren van muien langs de hele Nederlandse kust. Dit om personen de juiste kennis mee te geven zodat zij beter de gevaren van muien kunnen inschatten en zich daardoor hopelijk niet in een gevaarlijke mui situatie gaan begeven.

De redactie van deze website tracht dit doel te bereiken door:

  • Het geven van voorlichting over muien voor een breder publiek;
  • Het geven van informatie over de veiligheid;
  • Het doen van research met betrekking tot muien;
  • Door samen te werken met instanties die het doel ondersteunen;
  • Door het ontwikkelen van een muistroom waarschuwingsmodel.

De website is een niet commerciële website. De website wordt geleid door een klein redactie team maar hoofdzakelijk op persoonlijke titel.

Contactadres redactie:

info@muien.nl

Willem Verbeek