De Nederlandse website over muien. The Dutch website about RIPS.

Langs- of voedingsstroom

De langs- of voedingsstroom is een belangrijk kenmerk van de mui. Dit omdat het vaak moeilijk is om de nek van de mui te spotten.  Vaak staat er branding in de mui en kan alleen een geoefende muispotter de muien zien. Dit ligt anders met de langs-of voedingsstroom. Omdat het woord langsstroom ook een 2e betekenis kan hebben (de z.g. zoper) zullen we hier het woord voedingsstroom gebruiken. (feeder in het Engels). Als je de voedingsstroom herkent weet je dat deze naar de nek toestroomt en kun je zien waar de mui ligt. Voordat we hierop in gaan eerst een ander verschijnsel wat plaats vind in de nek van de mui. De golven die door de nek naar strand toe bewegen zullen in het diepere gedeelte van de nek minder weerstand ondervinden dan aan de ondiepere zijkanten van de nek. Hierdoor gaan de golven ombuigen, zij nemen als het ware de binnenbocht. De afbuiging kan zo sterk zijn dat zij dwars op de oorspronkelijke richting verder gaan. Zie figuur 1. In sommige gevallen gaan de golven weer terug richting zee en veroorzaken opspattend water als de golf naar het strand deze golf ontmoet. Dit verschijnsel beweegt vaak van de mui af. Men noemt dit ook wel schaar-golven. (shear-waves)

map feeder png slide2

Een 2e verschijnsel wat zich voordoet is de golfvorm. Deze wordt anders als de golfrichting en stroming tegengesteld zijn.

Figuur 2 als toelichting.

map feeder png slide1

De figuur 2a links laat golven zien die met de stroming mee gaan. Ze zijn mooi regelmatig en hebben ronde vormen. De figuur 2b rechts laat golven zien die tegen een stroming in gaan. Ze worden hoekig, komen korter na elkaar en hebben soms wat schuimkopjes.

Deze 2 verschijnselen, ombuiging van golfrichting en golfvormverandering bij tegengestelde stroom zijn de kenmerken die zorgen dat je de voedingsstroom naar de mui kan identificeren en daarmee de waarschijnlijke ligging van de mui.

In de volgende diashow is het te zien in werkelijkheid.

  • Golf richting bij B naar links, stroom naar rechts mui bij C.

We hebben nu de voedingsstroom bekeken en bekijken nu verder de nek van de mui.