De Nederlandse website over muien. The Dutch website about RIPS.

Kop

De kop van de mui wordt gevormd door de stroming die vanuit de nek zee in stroomt. Deze stroming is niet altijd aanwezig. Dit kan veroorzaakt worden door branding in de nek van de mui of simpelweg omdat de stroming te zwak is. De stroming in de kop van de mui kan zich recht zee in bewegen (fig. 1) of zijdelings.

kop fig 1 1

Het laatste is afhankelijk van de tijstroming.(fig. 2 en 3)

kop fig 2 1kop fig 3 1

Muistroom variaties ontstaan doordat er kleine variaties zijn in de waterstand en door golfgroepen. Bij rustig weer en geringe branding kan men vaak aan de kop van de mui goed deze variaties goed zien, mits men hoog genoeg staat.  Deze variaties vinden bij zeer hoge golven en stormachtig weer zeker ook plaats doch zijn dan in de hektiek van de branding moeilijker zichtbaar.

Hierna nog wat dia’s van de kop van de mui. De kop is te zien binnen de lichtblauwe elips, de stroming wordt door de rode pijl aangegeven.

Dit was het laatste van de gefixeerde muien. Nu rest alleen nog een advies over wat u wel en niet moet doen als u zich te water wilt begeven op een strand bij de zachte kust. Ga naar zwemadvies gefixeerde muien.