De Nederlandse website over muien. The Dutch website about RIPS.

Kenmerken gefixeerde mui

De muien die zich bevinden in de zandbanken bestaan uit verschillende onderdelen die hier d.m.v. een schets toegelicht worden.

overzicht pngDe golven die vanuit zee komen veroorzaken branding op de in het geel getekende zandbank. Het gevolg hiervan is dat aan de strandzijde van de zandbank (A) het waterpeil hoger wordt. In de zandbank zit een geul (B), de mui, waar geen of minder branding aanwezig is. Het waterpeil hier zal daarom iets lager zijn dan bij A. Water stroomt van hoog naar laag dus het gevolg van dit alles is dat het water vanachter de zandbank naar de mui zal stromen (A naar B). Deze stroming A wordt wel de langsstroom of voedingsstroom genoemd. Er kunnen 2 stromingen A zijn maar ook vaak ziet men er maar 1. Doordat de stromingen van A naar B gaan zal ook in B het waterpeil kunnen toenemen waardoor de stroming in de mui B naar zee terug gaat. B is de nek van de mui. De stroming die in zee uitkomt (C) noemt men de kop van de mui. A is altijd zichtbaar, B is soms moeilijk zichtbaar en C treedt niet altijd op. Deze 3 kenmerken worden hierna behandeld. Ga door naar langs-of voedingsstroom (A) .