De Nederlandse website over muien. The Dutch website about RIPS.

Permanente muistroming

In het volgende kaartje is schematisch weergegeven wat er bij een strekdam gebeurt als deze in zijn geheel of gedeeltelijk boven water uitkomt.

overzicht permanent

Bij stroming langs de kust, door getijde of bijvoorbeeld doordat er een z.g. zoper (langsstroming veroorzaakt door schuin brekende golven) staat, wordt deze stroming door de strekdam zee ingeduwd (A). Eenmaal in zee zal de stroming weer evenwijdig aan het strand zijn (B) en daarna afbuigen richting strand (D) of terug cirkelen richting strekdam (C). Als de stroming A veroorzaakt wordt door een zoper en er staat een tijstroming B de andere kant op als hier getoond is dan kan er op de kop van de dam ook een andere draaiing ontstaan. Stijgt het water dan zal de stroming over de strekdam gaan en nemen A, B en C af. De strekdammen hebben vaak begroeiing in de vorm van zeepokken of andere kalkachtige schelpen. Deze kunnen vlijmscherp zijn en verwondingen veroorzaken. In tegenstelling tot de gefixeerde muien stromen de permanente muien bijna altijd, of met de tijstroming of met de windstroming (zoper). Dus ook bij weinig branding. Zij zijn dus goed voorspelbaar. Daarentegen zijn ze levensgevaarlijk. Blijf dus altijd uit de buurt van deze strekdammen. Hetzelfde geldt voorde  pieren bij de havens.