De Nederlandse website over muien. The Dutch website about RIPS.

Harde kust

Met de harde kust wordt hier een Nederlandse kust bedoeld waar op het strand strekdammen  of paalhoofden zijn geplaatst om de erosie van de kust tegen te gaan. permanent resize2

De muistromingen bij deze permanente obstakels worden permanente muistromen genoemd. De momenten dat permanente muistromen  stromen verschillen t.o.v. de stromingen bij de gefixeerde muien. Daarom is het belangrijk om te weten waar je mee te maken hebt.

Ga nu verder naar permanente muistroming .