De Nederlandse website over muien. The Dutch website about RIPS.

Zoper

De zoper is een Nederlandse term voor een stroming langs de kust in de brandingszone evenwijdig aan de kust. De stroming ontstaat als de golven schuin  naar de kust komen.langsstroom

In het voorbeeld komen de golven vanuit A schuin uit zee. Zodra de golf de ondiepte nadert buigt hij iets af richting strand of de bank. De golf breekt eerst aan de zijkant wat uiteindelijk een stroming B veroorzaakt. Als de golven uit de andere richting bijvoorbeeld vanaf rechts schuin naar de kust komen dan zal de stroom B tegenovergesteld zijn. De reden dat de golven schuin naar de kust komen wordt meestal veroorzaakt door de windrichting als die langere tijd schuin op de kust staat of een nalopende deining na een storm uit die richting. Men noemt deze stroming ook wel de langsstroming of windstroom. Beide zijn waar maar de oorzaak kan anders zijn. Een zoper kan tegengesteld aan de tijstroming zijn. Ook bij gefixeerde muien zien we bij de voedingsstroom soms de zoper in de branding tegengesteld stromen. De zoper is vooral bij permanente muien als de strekdammen boven water uitkomen een grote veroorzaker van sterke permanente mui stromingen.