De Nederlandse website over muien. The Dutch website about RIPS.

Experiment muimap 2016

Wegens een technisch probleem is het experiment vroeger dan voorzien gestopt. Deze zomer zijn 27 wijzigingen en verbeteringen aangebracht. Er staan er nog 3 op stapel om de voorspelbaarheid te verbeteren. Deze zomer kenmerkt zich door een wisselend weerbeeld. Muimaptechnisch gesproken waren er 12 compleet groene dagen en 14 compleet rode dagen in de periode 1 juni t/m 16 aug. De overige dagen gaven een wisselend beeld te zien, varierend van rood naar groen of andersom, met alle tussenliggende kleuren. Opvallend waren de vele problemen die ontstonden gedurende de dagen dat de map rood kleurde. Vaak ging dat gepaard met een sterke zoper. Op verzoek van een geinterresseerde is de kleur oranje toegevoegd. Gedurende het seizoen werd een wijziging aangebracht die van invloed op de voorspelling was.IMG_5179

Het muimodel scant nu alle bankdieptes van -1,5 m to t +0,4 meter NAP af. Dit is gedaan omdat bleek dat bij diverse badplaatsen de bankdieptes gedurende de zomer sterk kunnen variëren. Vooral die plaatsen waar een vooroever suppletie heeft plaatsgevonden  zijn nogal beweeglijk. Het gevolg hiervan is dat de validatie van de map nu een stuk eenvoudiger wordt. Op internet is alleen het beeld vrijgegeven wat voor het publiek bestemd was. Op de achtergrond is gewerkt aan een mui-bank-spectrum.
In deze matrix zijn de verwachte stromingen in de tijd per bankdiepte zichtbaar gemaakt. Afhankelijk van het soort strand en de ligging van de banken kunnen de reddingbrigades waarschijnlijk beter zien op welke plekken het gaat stromen. IMG_0949

Deze informatie in relatie met een nieuw bedacht waarschuwingssysteem zal in de toekomst hopenlijk uitgeprobeerd worden bij een nog nader te vinden IMG_5136reddingbrigade. Deze nog aan te schaffen signalering kan eenvoudig ingezet worden bij die muien die het meest risicovol zijn. Dit plan wordt t.z.t. in een aparte nieuwbrief gepubliceerd. Mochten reddingsbrigades nu al nieuwsgierig worden stuur dan even een mailtje aan info@muien.nl.

 

Plaats een reactie